ĐIỆN MÁY QUỲNH ANH


Địa chỉ: 33 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội


Điện thoại: 02421236238  Hotline: 0912989032

- 0983056175

Emaildienmayquynhanh@gmail.com

Lưu ý: Motor điện một pha Việt Nam, các loại

bơm liên doanh trong thời gian bảo hành lỗi đổi

mới.

Facebook chat